Prípravky pre oko

Nutrifarmaceutiká na podporu očných problémov

Lacrimalis +
nutričná podpora pre suché oko 
Occulus +
nutričná podporá šošovky  
Retinae
nutričná podpora pri ochoreniach sietnice